Saturday, 26/11/2022 - 23:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Sơn 1

DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023

     PHÒNG GD & ĐÀO TẠO TUY PHƯỚC                                                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS SỐ 1 PHƯỚC SƠN                                                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           DANH SÁCH NGƯỜI HỌC

 ĐƯỢC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023

STTHỌ VÀ TÊNGiới
tính
Dân tộcNgày tháng
năm sinh
LớpTrường Tiểu học
(Trung tâm GDTNữ)
Hộ tịch Thường trúNơi cư trú
1Nguyễn Thái Quỳnh AnhNữKinh04/07/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
1Võ Đặng Khánh ChâuNữKinh15/04/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
3Đặng Quốc ChíNamKinh31/07/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
4Đặng Ngọc DiệpNữKinh09/05/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
5Nguyễn Trần Ngọc DiệpNữKinh16/03/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
6Nguyễn Quốc DũngNamKinh01/06/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
7Nguyễn Hoàng Linh ĐanNữKinh28/10/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
8Nguyễn Lê Quốc ĐạtNamKinh17/08/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
9Nguyễn Nhật ĐôNamKinh16/04/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
10Lại Phương ĐôngNamKinh22/08/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
11Đặng Ngọc HạnhNữKinh24/03/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
12Trần Bảo HânNữKinh07/05/20115ASố 1 Phước SơnPhước Thuận, Tuy PhướcPhước Thuận, Tuy Phước
13Lữ GiaHânNữKinh13/07/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
14Nguyễn Phượng HânNữKinh09/05/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
15Phạm Nguyễn Ngọc HiếuNamKinh10/04/20115ASố 1 Phước SơnPhước Thuận, Tuy PhướcPhước Thuận, Tuy Phước
16Võ Huỳnh Thanh HòaNữKinh10/04/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
17Nguyễn Minh HòaNamKinh18/01/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
18Ngô Đình HoàngNamKinh28/06/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
19Huỳnh Văn HoàngNamKinh28/10/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
20Nguyễn TườngHơnNữKinh18/12/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
21Huỳnh Hoàng NữHuệNữKinh25/04/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
22Trần Đỗ Quốc HuyNamKinh31/01/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
23Võ Hồ Đức HuyNamKinh28/05/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
24Nguyễn Hữu HuyNamKinh15/02/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
25Dương Lâm Gia HuyNamKinh22/01/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
26Dương Nhật HuyNamKinh26/10/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
27Nguyễn Phan Gia HuyNamKinh30/06/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
28Trương Tiến HuyNamKinh04/05/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
29Phạm QuốcHưngNamKinh15/05/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
30Hồ Ngụy QuangKhảiNamKinh20/12/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
31Trần Duy KhangNamKinh10/02/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
32Hồ Đắc Hưng KhangNamKinh20/11/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
33Trần Gia KhangNamKinh07/07/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
34Đào MạnhHiển NamKinh20/05/20115ASố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
35Đặng QuangKiệtNamKinh17/10/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
36Phan HàMyNữKinh14/02/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
37Trương Nguyễn TràMyNữKinh12/12/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
38Nguyễn Trần HàMyNữKinh25/05/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
39Huỳnh Thị PhươngNgaNữKinh29/11/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
40Hồ BảoNgânNữKinh01/01/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
41Võ Lê MaiPhươngNữKinh12/12/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
42Nguyễn Hoàng HuyQuânNamKinh25/09/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
43Hồ MinhQuânNamKinh19/12/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
44Nguyễn TấnQuốcNamKinh12/04/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
45Nguyễn MỹQuyênNữKinh28/06/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
46Đinh Thị NgọcQuyềnNữKinh03/12/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
47Võ Lê NhưQuỳnhNữKinh25/03/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
48Đoàn Nguyễn NhưQuỳnhNữKinh07/05/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
49Trương TấnTàiNamKinh17/06/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
50Trần Thị ThanhTâmNữKinh28/01/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
51Trần MinhThiệnNamKinh21/12/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
52Đinh NgọcThiệnNamKinh28/07/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
53Trương Vũ Anh ThơNữKinh05/11/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
54Lê Nguyễn KhánhThyNữKinh27/10/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
55Nguyễn Phạm CẩmTiênNữKinh12/01/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
56Đỗ Phạm Quế TrânNữKinh09/04/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
57Nguyễn Phan QuếTrânNữKinh25/04/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
58Hồ ĐứcTríNamKinh27/12/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
59Lê Nguyễn AnhTriềuNamKinh18/10/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
60Nguyễn BảoTrọngNamKinh23/03/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
61Nguyễn QuốcTrườngNamKinh10/02/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
62Nguyễn Thị ThanhTú NữKinh08/09/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
63Võ HuyTườngNamKinh19/05/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
64Hồ QuốcViệtNamKinh24/10/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
65Phạm TiếnVĩnhNamKinh02/05/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
66Trần HàNamKinh13/10/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
67Đặng Nguyễn ThếNamKinh03/02/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
68Huỳnh TuấnNamKinh05/02/20115BSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
69Đỗ Nguyễn Hồng DiễmNữKinh17/05/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
70Trương Việt DũngNamKinh02/08/20105CSố 1 Phước SơnPhước Thuận, Tuy PhướcPhước Thuận, Tuy Phước
71Võ Thùy DuyênNữKinh19/07/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
72Trần Nhật HàoNamKinh17/08/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
73Lê DuyHòaNamKinh10/08/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
74Nguyễn GiaKiệtNamKinh19/11/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
75Đinh Trần Huyền LamNữKinh20/09/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
76Trần Ngọc LinhNữKinh17/10/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
77Hồ QuýLĩnhNamKinh16/09/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
78Huỳnh Ngọc TrúcMiNữKinh08/06/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
79Trần Phan KhánhNgânNữKinh23/09/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
80Nguyễn Đức NguyênNamKinh28/01/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
81Nguyễn ThảoNguyênNữKinh19/01/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
82Nguyễn Thị Thu NguyệtNữKinh15/04/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
83Trương Huyền  NhânNữKinh08/09/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
84Lê DuyNhậtNamKinh01/03/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
85Trần Nguyễn TuyếtNhiNữKinh11/08/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
86Đặng Quỳnh KiềuNhiNữKinh30/04/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
87Nguyễn Thị HồngNhiênNữKinh08/08/20105CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
88Đoàn Nguyễn KiềuOanhNữKinh26/03/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
89Nguyễn Hoài PhátNamKinh12/03/20105CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
90Đỗ Tấn PhátNamKinh22/08/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
91Trương ThanhPhongNamKinh25/09/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
92Võ Thành PhúNamKinh01/09/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
93Nguyễn Văn ThànhNamKinh16/10/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
94Nguyễn Thị Ngọc ThắmNữKinh21/09/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
95Nguyễn Thị HoàngThânNữKinh11/11/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
96Nguyễn Hồ KhánhThiNữKinh18/09/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
97Nguyễn Thị MinhThiNữKinh16/05/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
98Trương Lê BảoTrânNữKinh10/09/20115CSố 1 Phước SơnPhước Thuận, Tuy PhướcPhước Thuận, Tuy Phước
99Đặng Thanh VyNữKinh27/08/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
100Nguyễn Lê BảoYếnNữKinh26/10/20115CSố 1 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
101Phạm Hà AnhNữKinh14/11/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
102Nguyễn Ngọc ChíNamKinh03/10/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
103Bùi Mạnh DũngNamKinh23/02/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
104Nguyễn Đình DũngNamKinh11/03/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
105Nguyễn Anh DuyNamKinh29/05/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Hiệp, Tuy PhướcPhước Hiệp, Tuy Phước
106Nguyễn Thị Kỳ DuyênNữKinh09/12/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
107Huỳnh Quốc ĐạtNamKinh07/09/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
108Nguyễn Thị Bích HảoNữKinh12/09/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
109Phan Đinh HoàngNamKinh01/09/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
110Trần Ngọc HùngNamKinh13/07/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
111Phan Nguyễn Nhất HuyNamKinh30/04/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
112Đào Anh KhảiNamKinh24/06/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
113Võ Tấn KhảiNamKinh30/05/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
114Nguyễn Phạm Phương KhanhNữKinh19/04/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
115Huỳnh Đỗ Bảo KhiêmNamKinh26/01/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
116Đỗ Như KhoaNamKinh05/07/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
117Nguyễn Anh KiệtNamKinh19/08/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
118Trần Khánh LinhNữKinh17/09/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
119Trần Trương Vỹ LinhNữKinh16/10/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
120Nguyễn Thành LuânNamKinh24/03/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
121Huỳnh Huyền Thảo MyNữKinh01/04/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
122Nguyễn Thị Thu MỹNữKinh06/03/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
123Nguyễn Bảo NamNamKinh02/12/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
124Võ Huỳnh Bảo NgânNữKinh19/12/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
125Trần Hữu NghĩaNamKinh25/04/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
126Nguyễn Phương Bảo NgọcNữKinh03/06/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
127Võ Thị Minh NgọcNữKinh17/08/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
128Võ Minh NhậtNamKinh15/08/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
129Võ Hồng NhiênNữKinh22/09/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
130Võ Thị Minh ThưNữKinh25/04/20115A1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
131Nguyễn Lê Khánh DươngNữKinh26/11/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
132Giả Lê Hoài NamNamKinh12/08/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
133Lương Mai Uyên NhiNữKinh09/05/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Hiệp, Tuy PhướcPhước Hiệp, Tuy Phước
134Võ Kiều Minh NhưNữKinh16/06/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
135Hồ Ngọc PhongNamKinh02/08/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
136Trần Thiện PhúcNamKinh26/12/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
137Nguyễn Minh QuânNamKinh22/11/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
138Nguyễn Thành QuânNamKinh29/11/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
139Tô Nhật TânNamKinh07/03/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
140Trần Minh ThiệnNamKinh28/11/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
141Nguyễn Hữu ThịnhNamKinh28/10/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
142Trần Phúc ThịnhNamKinh15/05/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
143Hồ Thị Mỹ ThơNữKinh15/12/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
144Nguyễn Mai ThyNữKinh06/11/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
145Đặng Thị Thanh TiềnNữKinh24/02/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
146Đinh Trần ToànNamKinh18/11/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
147Ngô Anh ToánNamKinh01/06/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
148Nguyễn Ngọc Hiền TrangNữKinh03/06/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
149Nguyễn Thị Bích TrânNữKinh28/06/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
150Phạm Minh TríNamKinh10/06/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
151Nguyễn Hoàng Tuyết TrinhNữKinh31/08/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
152Hồ Lê Sỹ TrọngNamKinh28/06/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
153Cao Phùng Mỹ TrúcNữKinh02/09/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
154Đinh Thị Thanh TrúcNữKinh19/08/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
155Nguyễn Trung TrựcNamKinh20/10/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
156Nguyễn Thanh VânNữKinh19/01/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
157Nguyễn Tấn VinhNamKinh26/03/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
158Giả Nữ Khánh VyNữKinh20/10/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
159Nguyễn Ái VyNữKinh29/07/20115A2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
160Nguyễn Thị Thanh ÁiNữKinh06/11/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
161Nguyễn Quỳnh AnhNữKinh09/08/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
162Nguyễn Hoàng Gia BảoNamKinh20/04/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Hòa, Tuy PhướcPhước Hòa, Tuy Phước
163Trần Gia BảoNamKinh16/01/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
164Trần Quốc BảoNamKinh30/04/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
165Phạm Xuân BiNamKinh21/08/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
166Lê Thị Bảo ChâuNữKinh10/05/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
167Nguyễn Hà Hải ChâuNữKinh09/09/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
168Nguyễn Ngọc ChâuNamKinh25/05/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
169Nguyễn Phùng Bảo ChâuNamKinh30/05/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
170Trình Thị Hồng DiệpNữKinh25/07/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
171Nguyễn Sĩ ĐanNamKinh16/09/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
172Trần Thái ĐiềnNamKinh05/05/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
173Lê Kim ĐồngNamKinh15/04/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
174Nguyễn Bảo HânNữKinh02/10/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
175Nguyễn Ngọc Gia HânNữKinh06/10/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Hòa, Tuy PhướcPhước Hòa, Tuy Phước
176Nguyễn Thanh HiềnNữKinh24/10/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Hòa, Tuy PhướcPhước Hòa, Tuy Phước
177Phan Xuân HiềnNamKinh13/02/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
178Hồ Thái HoàngNamKinh05/04/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
179Mai Xuân HuyNamKinh10/05/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
180Nguyễn Lê Duy KhangNamKinh21/10/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
181Nguyễn Thị Bích NgọcNữKinh01/05/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
182Đoàn Hà Tuyết NhưNữKinh3/11/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
183Trần Anh ThưNữKinh24/06/20115B1Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
184Lê Phạm Hồng NamKinh17/08/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
185Võ Duy KhiêmNamKinh19/03/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
186Nguyễn Đăng KhôiNamKinh03/10/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
187Hồ Tấn LộcNamKinh06/04/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
188Nguyễn Lê Sĩ LuânNamKinh21/07/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
189Lê Nguyễn Phụng MinhNữKinh20/03/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
190Trần Nguyễn Hoàng NamNamKinh23/11/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
191Cao Lê Hoài NgânNữKinh23/04/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
192Nguyễn Phan Thuận PhátNamKinh12/05/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
193Nguyễn Thành PhátNamKinh19/12/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
194Phạm Xuân PhongNamKinh26/03/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
195Phan Tấn PhúNamKinh15/04/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
196Phạm Anh QuýNamKinh19/03/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
197Nguyễn Hà QuyênNữKinh18/06/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
198Nguyễn Thị Mỹ ThiNữKinh10/11/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
199Nguyễn Thị Kim ThoaNữKinh05/03/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
200Nguyễn Ái Thiên ThùyNữKinh10/06/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
201Lê Huỳnh Anh ThưNữKinh10/03/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
202Huỳnh Thị Phương TrangNữKinh26/10/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
203Nguyễn Ngọc Bích TrâmNữKinh24/11/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
204Phùng Yến ViNữKinh12/05/20105B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
205Nguyễn Tuấn ViệtNamKinh06/12/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
206Nguyễn Phạm Hoàng NamKinh21/01/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
207Nguyễn Huỳnh Yến VyNữKinh08/07/20115B2Số 3 Phước SơnPhước Sơn, Tuy PhướcPhước Sơn, Tuy Phước
          
          
          
          
          
          
       Phước Sơn, ngày       tháng     năm 2022
Tổng số: 207      CHỦ TỊCH
Trong đó có : 109  nam; 98 nữ     (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
Học trước tuổi: Không, số người học là dân tộc thiểu số ( ghi rõ từng dân tộc): Không  
        Tuy Phước, ngày        tháng      năm 2022     
TRƯỞNG PHÒNG Người duyệt    
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)      
                       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS SỐ 1 PHƯỚC SƠN
       Nguyễn Ngọc Huân