Saturday, 26/11/2022 - 21:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Sơn 1

Công Đoàn Trường tổ chức cho các Công đoàn Nữ Trường THCS Số 1 Phước Sơn

Hôm nay, ngày 17/10/2019  Công đoàn Trường THCS Số 1 Phước Sơn tổ chức cho các công đoàn nữ của trường. Tham dự có Ông Trần Quốc Ẩn hiệu trưởng nhà trường và Ông Võ Bá Thao chủ tịch công đoàn cơ sở cùng các công đoàn nữ nhà trường.

Hôm nay, ngày 17/10/2019  Công đoàn Trường THCS Số 1 Phước Sơn tổ chức cho các công đoàn nữ của trường. Tham dự có Ông Trần Quốc Ẩn hiệu trưởng nhà trường và Ông Võ Bá Thao chủ tịch công đoàn cơ sở cùng các công đoàn nữ nhà trường.